20 میلیون پول داشتم الان یه دستگاه برش لیزر میخریدم صبح تا شب خرت و پرت برش میزدم. کلی ایده !