من فکر کنم تنها قومی که به زبان و نژادش هیچگونه تعصبی نداره این سمنانی ها باشن. غریب نواز که هیچ، غریب پرستن! اگه یه همشهری شون مدیر یا رئیس یه جایی باشه اینقدر میزنن توی سرش که بدبخت میره ولی این مدیر پروازیا رو میگیرن سرشون حلواحلوا میکنن
من شاهدم =)))))))) ‎· حُسین آفلاین