یه پروژه رو با یکی شریک بودیم سرمایه گذاریش رو من کرده بودم اون هماهنگی ها رو. امروز اومده بود خبر بده قراردادمون با کارفرما بهم خورده. بدبخت 2 ساعت گریه کرده بود ... واکنش من : اینقدر خندیدم به چشای پف کردش :)))
10 میلیون امشب ضرر کردیم :))) منم عین خیالم نیست ... خدایا شکر ‎· Hamed Malek