2 ساله شرکت خودمو دارم و نذاشتم بیشتر از 2 روز حقوق کارمندم عقب بیفته. شده و زیاد هم شده که از جیب بذارم ولی نذاشتم اون بنده خداها چشم انتظار چندرغاز بمونن. از معدود افتخارات زندگیم همینه.
بهت افتخار می کنیم ‎- Noosha
بهت افتخار می کنیم ‎- Noosha ‎- نیالا
فدا همه تون.... ‎- Hamed Malek
خدا خیرت بده ‎- hadi
از این رئیسا نمیدن؟ :دی ‎- پرگار
واقعاً ایول داری. خیلی مهمه این. امیدوارم همیشه ادامه پیدا کنه و کارت هر روز بهتر و پررونق تر بشه. ‎- FOTROS