2 ساله شرکت خودمو دارم و نذاشتم بیشتر از 2 روز حقوق کارمندم عقب بیفته. شده و زیاد هم شده که از جیب بذارم ولی نذاشتم اون بنده خداها چشم انتظار چندرغاز بمونن. از معدود افتخارات زندگیم همینه.
بهت افتخار می کنیم ‎· Noosha
بهت افتخار می کنیم ‎- Noosha ‎· نیالا
فدا همه تون.... ‎· Hamed Malek
خدا خیرت بده ‎· hadi
از این رئیسا نمیدن؟ :دی ‎· پرگار
واقعاً ایول داری. خیلی مهمه این. امیدوارم همیشه ادامه پیدا کنه و کارت هر روز بهتر و پررونق تر بشه. ‎· FOTROS