دیگه ترانه ای خوانده نمیشه که من خوشم بیاد ... سلیقه موسیقیم روی دهه 70 (شمسی) و 90(میلادی) گیر کرده