مشتری که 10:30 شب زنگ میزنه جواب داده نمیشه. حالا میخواد مدیر دو تا کارخونه باشه و داداش نماینده مجلس باشه و ...