Avatar for hamedmalek
به یکی زنگ زدیم امشب از هر 4 تا جمله 3 تا رو نمیشنید. من هم 10 بار گفتم جمله رو و آخرش نفهمید طرف. نهایتا یه فحش با "گ" شروع میشد رو دادم و قطع کردم :))) همون فحش 5 حرفی رو دقیق و واضح شنید
Comment
:)) ‎· Hamid6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place