هیچ میوه ای "موز" نمیشه. هیچوقت آدم رو ناامید نمیکنه
لایک زیاد ‎· Noosha