این همه میگین پدیده گرمای جهانی ... چرا خب اینقدر سرده لامصب