ژانر این دوستام که میگن خونه شمال رو بفروش بیا شهمیرزاد زمین بخر. انگار نه انگار که ما هم میدونیم واسه چی میگن و نباید یه سری کلیداضافه برای ایشون بسازیم :)