بریم The Revenant رو ببینیم :)
revenant-leo.jpg
کیفیت خوبش اومد؟ ‎- hadi
نه هنوز ... فعلا بهترین کیفیت DVDscr ـه که اومده ‎- Caspian