هر از چندگاهی هم یکی میاد سراغ ما. کلی تریپ مذاکرات محرمانه. کسی نباشه. در رو ببند. بعد میاد آروم میگه یه ایده دارم بیا با هم اجراش کنیم تا کسی نزده رو هوا ... دست ِ آخر معلوم میشه میخواد یه کپی از "آفتابه" بسازه ........
=))))))))))))))))))))))))))) ‎· حُسین آفلاین