فیلم The Hateful Eight رو هم دیدم. پیشنهاد میکنمش .... آقا تارانتینو از اون فیلمهای تارانتینویی ساخته :دی