فیلم The Hateful Eight رو هم دیدم. پیشنهاد میکنمش .... آقا تارانتینو از اون فیلمهای تارانتینویی ساخته :دی
The-Hateful-Eight-UK-Poster-834x1024.jpg