حالا این سولماز خوشگل هست یا نه ... به عنوان کسی که داره صدای برنامه رو میشنوه و حال هم نداره بره بیرون ببینه