روی مریخ آب پیدا کردن یه عکس واضح از پلوتو گرفتن ولی هنوز نتونستن لیوانی اختراع کنن که بصورت هوشمند هرموقع آدم به چایی نیاز پیدا کرد خودش بره چایی بیاره