الان زنهای داورا زنگ زدن بهشون اونا رو سین جین میکنن که چی شده راستشو بگو تو بودی
عالی عالی :)))))))))) ‎· Mardetanha