این رها مها که مجری نیستن شما دهه 70 یی ها یادتون نمیاد خدابیامرز منوچهر نوذری رو. واسه استیج میاوردنش همه خواننده ها رو جوری از دم تیغ میگذروند که نصفشون به برنامه دوم نرسیده رگ دستاشون رو بزنن