از یورگن کلوب بیشتر از گواردیولا خوشم می اومده. از گواردیولا هم بیشتر از مورینیو خوشم میاد