ما همه دستامون جوونه، دلامون دریا ... بیا با هم رها بشیم از غم این دنیا × ناصرعبدالهی