از بوی نارنگی و پرتقال می تونم تشخیص بدم که خوشم میاد یا نه. کلا از نارنگی و پرتقالهایی که هسته زیاد دارن بدم میاد
منم ‎· Assal