یه مقدار از دیشب مرغ زیاد اومده منتظرم باگت ها برسن برم توی کار ساندویچ مرغ