یه 4 سال کل دولت رو اجاره بدن به ژاپن. خودشون هم برن با حقوق و مزایا، در سواحل قناری استراحت کنن. بلکه خستگی این همه سال خدمتگزاری (که البته درستش خدمتگذاری، به معنی فروکردن خدمت در مردم هست) از تنشون در بره ما هم یه نفسی بکشیم