ی چایی حالا میچسبه. امیدوارم صدای درونم رو بابا بشنوه