گوش دادن صدای محمد نوری رو به صدای هزارهزار این خواننده های استیج و آکدمی و نکست پرشین استار ترجیح میدم