قول میدم اگه اسفند خدمت مقدس سربازی اعزام بشم طوری خدمت کنم که آب تو دلتون تکون نخوره.از داعش و آمریکا هم نترسید من هستم