موندم حالا که بچه ها نیستن چطوری شامشونو بخورم.برنامه بریزم هر 2 ساعت یه بار برم واسه شام تا شاید قبل خواب تموم شدن :دی