اتاق رو ازم گرفتن .گفتن خواستی و راحت بودی میتونی با دکتر اتاق رو شریک بشی.نگاه کردم رو کلیدهای واحد دیدم نوشته خانم دکتر فیلان.گفتم نه
مجسمه تقوا :دی ‎- alimgn
:)) ‎- Hamed+
لگد به بختت زدی؟ :)) ‎- روانشناس
:))) شانس دم در خونتون بود که ‎- نآمیرآツ
آقا میرفتی نهایتا شرعیش میکردی ثوابم داشت :)) ‎- alimgn
روانشناس , نامیرا اینقدر شانس پشتش به ما بوده که از روبرو اومد نشناختمش.علیمهر :)) ‎- Hamed+