از این آدم هایی که صدای هلیکوپتر میومد تو آسمون دنبالش میگشتن و براش دست تکون میدادن بازم پیدا میشه
من دست تکون نمی دم ولی دنبالش ناخودآگاه می گردم :))) ‎- روانشناس
:)) ‎- Hamed+