چهار سال پول شهریه دانشگاه آزاد از باباش گرفته .الان کارشناسی پیش کش کاردانی هم نداره .باباهه هم گفته تا هفته بعد مدرکتو بیار بریم فیلان اداره برات کار درست کنم
Comments disabled · · Share ▾