مسخره تراز در حاشیه 2 داریم عایا؟
خیلی مسخره شده، بهترین سریال مهران مدیری شبهای برره بود ‎· حســـــــنے
دقیقا.در قالب طنز مسائل خوبیرو مطرح مبکرد تو برره ولی اینجا کلا آب بستن ‎· Hamed+