میگه این عکست خیلی ضایست ولی عاشق اونیکییم .بماند چطوری به خودش اجازه داد راجب ظاهرم نظر بده ولی موندم الان باید ناراحت بشم یا خوشحال :دی