برادرم امسال کنکور داره.درسش هم خوبه ولی سرش از کلش بیرون نمیاد
عاخ عاخ چه ضرری میکنه اگه همینجور ادامه بده ‎- خانوم میم
دوستانه باهاش حرف میزنیم 1 ساعت میزاره زمین باز برمیداره. ‎- Hamed+
کاریش نداشته باش. خودش وظیفه‌ی خودش رو می‌دونه. هی بهش نگو برو سر درست ‎- وحید معمولی