زن داداشه میگه رومیزی که داشتم منجوق دوزی میکردم تموم نشده هنوز.بابا برگشته میگه 4 تامنجوقِ دیگه :))
خودش روزی 2 تا تموم میکنه :دی ‎· Hamed+
:)) ‎· خانوم میم