حالا که حرف قرمه سبزی شده باید بگم که من تایید خوشمزگی قرمه سبزی دست پختمو از مادربزرگ گرفتم :دی
با این توضیح که قرمه سبزی تبریزی ها در مقابل قرمه سبزی فارس ها حرفی برای گفتن نداره. از وقتی اومدم تبریز هنوز قرمه سیزی خوشمزه نخوردم ‎· RoGhAyEh
شما مگه خونه ما نبودید اونروز؟ نخوردید؟متد پخت من تقریبا مثل فارس هاست .بله ‎· Hamed+