قصد هیچگونه مقایسه زمان شاه و الان رو ندارم تنها چیزی که میخوام عرض کنم اینه که بی حجابی یا اصلا با حجابی و لخت بودن و یا تو گونی بودن هیچ مقیاس خوبی برای اندازه گیری پیشرفت نیست.اصلا این مسائل برای مقایسه پیشرفت خیلی مضحکِ.