وقتی عصبی میشی خیلی مواظب حرفات باش
سخته. این جیگر باید خنک شه بالاخره :)) ‎· خانوم میم
دقيقا :/ كاش بشه ‎· بــــــــــاران!
@saye: خنک میشه ولی بعد خیلی سخت میشه جمعش کرد خب :) ‎· Hamed+