مرد باید از پس همه کارای خونه بر بیاد.کی گفته؟حتمن چاه هم پر شد خودش باید خالی کنه
پس چی ‎· amineh
@jakoob: بقیه رو هستم این چاه از دستم بر نمیاد :دی ‎ ‎· Hamed+
حالا اين يكي عيب نداره ‎· amineh