مرد باید از پس همه کارای خونه بر بیاد.کی گفته؟حتمن چاه هم پر شد خودش باید خالی کنه
پس چی ‎- amineh
@jakoob: بقیه رو هستم این چاه از دستم بر نمیاد :دی ‎ ‎- Hamed+
حالا اين يكي عيب نداره ‎- amineh