قیافه هر چقدر هم زشت باشه نباید مستقیم به صاحبش گفت.اصلا چه نیازی هست به گفتن؟
خیلی کار زشتیه ‎- خانوم میم
اونی که میگه حیوونه، این فید زدن نداشت ‎- Florette
@flormaah: بله این کار خییل اشتباهه ولی شما دیگه اینقدر عصبی نشین :) ‎- Hamed+
منم موافقم واقعا اونی که میگه خره گاو نره ‎- نآمیرآツ
@mohamad: :)) احسنت به نحووه حمایتت ‎- Hamed+
- Hamed+ :)))) باتشکر ‎- نآمیرآツ