یکی از دوستان میگفت تو که آشپزی بلدی وقتی غذای خانومت مورد داشت بهتر متوجه میشی.منم از جایی که اعتقاد به مرد سالاری دارم گفتم خودم از فرداش آشپزی میکنم :دی
آفرین آفرین ‎· farzaaneh