آقا میگه چاییمونو بخوریم فلان کارو انجام بدیم.با زبون بی زبونی داره میگه چایی دم کن