لذت بودن کنار کسی که کتاب خوانِ بیشتر از هر تفریحی ه
جدی؟!بیا کنار شوهرم:))) ‎- farzaaneh
هم صحبت شدن با همچین آدمایی واقعا لذت بخشه ‎- Hamed+
به شرط اینکه خود آدم کتابخون باشه ‎- نآمیرآツ
صبح زود پاشه کتاب دسشه.تو جمع کتاب دسشه.تو تخت قبل خواب کتاب دسشه. ‎- farzaaneh
شوهر من اما بسیار کم حرف هس.من کتابخون نیستم زیاد اما دوس دارم کتابخونارو زیاد:دی ‎- farzaaneh
@mohamad: خب بخون نباشه مثل گلابی میشینه نگاش میکنه :دی ‎- Hamed+
کووفت:))))@hamedsjy ‎- farzaaneh