لذت بودن کنار کسی که کتاب خوانِ بیشتر از هر تفریحی ه
جدی؟!بیا کنار شوهرم:))) ‎· farzaaneh
هم صحبت شدن با همچین آدمایی واقعا لذت بخشه ‎· Hamed+
به شرط اینکه خود آدم کتابخون باشه ‎· نآمیرآツ
صبح زود پاشه کتاب دسشه.تو جمع کتاب دسشه.تو تخت قبل خواب کتاب دسشه. ‎· farzaaneh
شوهر من اما بسیار کم حرف هس.من کتابخون نیستم زیاد اما دوس دارم کتابخونارو زیاد:دی ‎· farzaaneh
@mohamad: خب بخون نباشه مثل گلابی میشینه نگاش میکنه :دی ‎· Hamed+
کووفت:))))@hamedsjy ‎· farzaaneh