بیاید بجای اینکه از کسی دلخوری داشته باشیم رک و راست از هر چی وکی ناراحت شدیم بهش بگیم
شب بخیر:-D ‎· farzaaneh
@farzaaneh: شب شمام بخیر :) ‎· Hamed+
وقتی نخوان بشنون شهید شده حرفت ‎· amineh
@jakoob: امید چیز خوبیه.امید دارم بخوان ‎· Hamed+
امید واهی خوب نیست ‎· amineh
من میگم اصولا اگه خیلی واسم مهم باشه.اصن وقتی خیلی مهمه میگم قبولم نکرد باز دوسش دارم .به بقیه نمیگم ولی.یعنی فقط به همسرم میگم:دی ‎· farzaaneh
چشم ‎· RoGhAyEh
بعدش بلایی سرت میاره که نگو.... ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: :))) ‎· farzaaneh
@farzaaneh :دروغ میگم؟دی ‎· جولیا پندلتون
@mousaviam2: روحیه انتقادپذیری داغونی داریم لابد ‎· farzaaneh
بله ... ‎· جولیا پندلتون