بیاید بجای اینکه از کسی دلخوری داشته باشیم رک و راست از هر چی وکی ناراحت شدیم بهش بگیم
شب بخیر:-D ‎- farzaaneh
@farzaaneh: شب شمام بخیر :) ‎- Hamed+
وقتی نخوان بشنون شهید شده حرفت ‎- amineh
@jakoob: امید چیز خوبیه.امید دارم بخوان ‎- Hamed+
امید واهی خوب نیست ‎- amineh
من میگم اصولا اگه خیلی واسم مهم باشه.اصن وقتی خیلی مهمه میگم قبولم نکرد باز دوسش دارم .به بقیه نمیگم ولی.یعنی فقط به همسرم میگم:دی ‎- farzaaneh
چشم ‎- RoGhAyEh
بعدش بلایی سرت میاره که نگو.... ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: :))) ‎- farzaaneh
@farzaaneh :دروغ میگم؟دی ‎- جولیا پندلتون
@mousaviam2: روحیه انتقادپذیری داغونی داریم لابد ‎- farzaaneh
بله ... ‎- جولیا پندلتون