پشتی های طبی خیلی چیز به درد نخورین.کمرتون همونجوری درد بکنه بهتر از اینه
آره والله ‎- farzaaneh