Avatar for hamedsjy
بیاید قبول کنیم بعضی کارها و حرفها فید زدن نمیخواد
Comment
کجا باید بیایم برا قبولش! ‎· نآمیرآツ
Comment
@mohamad: شما نمخواد بیای فقط قبول کن :دی ‎· Hamed+
Comment
قبول.اما هرکی بدلیلی اینجاست.من برای چرت نویسی و امور روزمره و گذران وقت ‎· farzaaneh
Comment
نه نه ، همه چی فید زدن میخواد :دی ‎· RoGhAyEh
Comment
امدیم حرف بزنیم ... ‎· mousaviam2
Comment
@farzaaneh: قانع شدم :دی ‎· Hamed+
Comment
@mousaviam2: حرف نه قبول کنید :دی ‎· Hamed+
Comment
@roghayeh: دیگه اینجا برا خودتونه بزنین بترکونینش : ‎· Hamed+
Comment
@hamedsjy: من که قبول نمیکنم:دی ‎· mousaviam2
Comment
@mousaviam2: مگه دست خودته؟ اسمایلی گردن کلفتی:دی ‎· Hamed+
Comment
بلی دست خودمه اسمایلی دختر لر با گرز ایستاده:دی @hamedsjy ‎· mousaviam2
Comment
اینی هم که گفتی فید زدن نمیخواست:))اصلن من قبول نمیکنم کجا باید بیام بگم قبول نمیکنم؟ ‎· نآمیرآツ
Comment
لایک نداره این فید که ‎· mollatabar
Comment
@mousaviam2: من الان خودم لرستانم آشنا لر هم زیاد دارم :دی ‎· Hamed+
Comment
واقعاً؟ @hamedsjy ‎· mousaviam2
Comment
@mousaviam2: بله ‎· Hamed+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place