میدونستم نباشم این همه دایرکت میدین خیلی زودتر از اینااا چند روزی غیب میشدم :دی
عه راست میگینا چند روز نبودین :)( ‎- خانوم میم
من ولی حواسم بود نبودی ‎- farzaaneh
@saye: مرسی مرسی ‎- Hamed+
@farzaaneh: کو؟دایرکتم کو؟ :دی ‎- Hamed+
دایرکت واس هفت روز غیبته:دی ‎- farzaaneh
@farzaaneh: خب سه روز یه دایرکت خالی که باید داشته باشهه :ِدی ‎- Hamed+
ها.اینم حرفیه:)) ‎- farzaaneh