میدونستم نباشم این همه دایرکت میدین خیلی زودتر از اینااا چند روزی غیب میشدم :دی
عه راست میگینا چند روز نبودین :)( ‎· خانوم میم
من ولی حواسم بود نبودی ‎· farzaaneh
@saye: مرسی مرسی ‎· Hamed+
@farzaaneh: کو؟دایرکتم کو؟ :دی ‎· Hamed+
دایرکت واس هفت روز غیبته:دی ‎· farzaaneh
@farzaaneh: خب سه روز یه دایرکت خالی که باید داشته باشهه :ِدی ‎· Hamed+
ها.اینم حرفیه:)) ‎· farzaaneh