من نیستم تو دیگه چرا نیستی؟
به چطوری اینورا ‎- نآمیرآツ
@mohamad: همینطوری اینورا ‎- Hamed+