رسما از این تریبون اعلام میکنم کسایی که به اصلاح طلب ها رای دادن همشون عوامل آمریکا و انگلیس هستند و به همین دلیل انتخابات باطل است :دی