ایرانسل اس ام اس زده:خطت اجاره رفته؟واگذار شده؟از کار افتاده؟مشکلی براش پیش اومده؟پس چی؟چرا تو قرعه کشی شرکت نکردی