برای توصیف آب وهوای تبریز جمله معروفی داریم که میگه:تبریزین هاواسی 6 آی قشدی 6 آی قمیش.معنی جمله هم این میشه:آب و هوای تبریز 6 ماه زمستونه 6 ماه مابقیش قمیش.معادلی برا قمیش پیدا نکردم که بتونه عمق معنارو برسونه :دی
IMAG0289-1.jpgIMAG0296-1.jpg