اومدم خمیر کیک یزدی درست کردم ریختم تو دیس بزارم تو فر.دیس تو فر جا نشد